Personligt ombud för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 

Uppföljning av verksamheten av med personligt ombud

Artikelnummer: 2014-3-23

Svensk författningssamling SFS 2013:522

Förordning
om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar

Vem tror på mig?
Eva Wiklund

Beställs på:adlibris

   Socialstyrelsens meddelandeblad 
Nr 5/2011 Juni 2011

-Ledningsguppens spejare i 

välfärdssystemet

 

Artikelnummer: 2010-4-8

Egen kraft – egen makt

En antologi om arbetet som
personligt ombud

Artikelnummer: 2009-12-16

Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud 
för personer med psykiska funktionshinder

– lägesrapport 2008

pdf

Ett nytt yrke tar form
– Personligt ombud, PO

Artikelnummer: 2009-126-41

pdf

A New Profession is Born

Artikelnummer: 2008-126-22

pdf

Vad är ett psykiskt funktionshinder?

Rapport 2006:5 Nationell psykiatrisamordning

Det lönar sig

-ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud

2006-123-6

Personligt ombud 
– En trumf i bakfickan ?

Artikelnummer: 2005-123-22

pdf

Personligt ombud
– välfärdsentreprenörer utan gränser

Artikelnummer:2005-123-19

pdf

Personligt ombud  
– På klientens uppdrag

Artikelnummer: 2005-123-151

pdf

Personligt ombud i Mellansverige 
– ledningsgrupperna och deras arbete

Artikelnummer:2005-123-14

pdf

Mångfaldens mekanismer 
Att arbeta som personligt ombud i storstaden

Artikelnummer:2004-123-25

pdf

Personligt ombud för 
personer med psykiska funktionshinder
En sexårsuppföljning av tioförsöksverksamheter

Artikelnummer:2004-123-24

pdf

Så vill vi ha det

Patient-, brukar – och anhörignätverkets krav 
på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet

pdf

Personligt ombud 2000-2004

pdf

Mål och metoder. 
Att arbeta som Personligt ombud

Artikelnummer: 2003-110-18

pdf

Christian och Helge
bilder från arbetet som
Personligt ombud i Kristianstad

Artikelnummer:2002-10-134

pdf

Personligt ombud 
Teser och Tips

Artikelnummer:2002-110-1

pdf
Socialstyrelsens meddelandeblad 
nr 14/2000 November 2000
pdf