Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.

Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Du kan läsa mer om personligt ombud genom att klicka på ”Om PO” och fördjupningar under ”Publikationer” i menyn.

Personligt ombud finns i många av landets kommuner. Sök upp din kommuns hemsida och skriv personligt ombud i sökrutan.