Författare:Carolina Klockmo,
 
Att utgå från klientens uppdrag
En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå
Förattare: :Johan Krumlinde, Kajsa Lundström Nilsgunnarsdotter
 
Personligt ombud - ett värdefullt stöd i vardagen för personer med
psykiska funktionshinde
Författare: Ulrika Järkestig Berggren
 
Personligt ombud: och deras möjligheter att utföra det
trefaldiga uppdraget
Författare: Therese Hallqvist
 
Att arbeta som personligt ombud
–En undersökning av några personliga ombuds syn på sin yrkesroll
Författare: Inga-lill Persson
 
”Dom behandlar mig som en människa, som en riktig person”
- En kvalitativ studie om upplevelsen av personligt ombud
Författare: Sofia Johansson, Maria Klingstedt
 
Personligt ombud
- en länk mellan individen och samhället
Författare: Annacarin Iggström, Annethe Sandström
 
Personligt ombud
– studie av en ny yrkesroll ur ett professionellt perspektiv
Författare: Minna Torkkola
 
KLIENT, PERSONLIGT OMBUD OCH EMPOWERMENT
Författare: Mona Kronkvist
 
Case Management: arbetsmodeller och uppgifter
Författare: Joachim Tevebring, Pär Olsson
 
"Det känns som från två håll så där"
En kvalitativ studie om upplevelsen av att ha ett personligt ombud
Författare: Börje Persson
 
Föreningen personligt ombud i Skåne - "PO-Skåne"
styrd av brukare och anhöriga med professionella utförare
Författare: Anette Olsson
 
Personligt ombud i Kristianstad:
"barfota-advokat" för psykiskt funktionshindrades rätt i samhället
Författare: Gunwor Nilsson