Personligt ombud för personer med
psykisk funktionsnedsättning

Uppföljning av verksamheten av med personligt ombud
Artikelnummer: 2014-3-23

Svensk författningssamling SFS 2013:522

Förordning
om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar

Vem tror på mig?
Eva Wiklund

Beställs på:adlibris

   Socialstyrelsens meddelandeblad
Nr 5/2011 Juni 2011

-Ledningsguppens spejare i

välfärdssystemet

 

Artikelnummer: 2010-4-8

Egen kraft - egen makt

En antologi om arbetet som  
personligt ombud

 

Artikelnummer: 2009-12-16

Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud
för personer med psykiska funktionshinder

– lägesrapport 2008

pdf

Ett nytt yrke tar form
- Personligt ombud, PO
 

Artikelnummer: 2009-126-41
 

pdf

A New Profession is Born

Artikelnummer: 2008-126-22
 

pdf

Vad är ett psykiskt funktionshinder?

Rapport 2006:5 Nationell psykiatrisamordning

Det lönar sig

-ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud

2006-123-6

Personligt ombud
- En trumf i bakfickan ?

Artikelnummer: 2005-123-22
 

pdf

Personligt ombud
- välfärdsentreprenörer utan gränser

Artikelnummer:2005-123-19

pdf

Personligt ombud 
- På klientens uppdrag

Artikelnummer: 2005-123-151

pdf

Personligt ombud i Mellansverige
- ledningsgrupperna och deras arbete

Artikelnummer:2005-123-14

pdf

Mångfaldens mekanismer
Att arbeta som personligt ombud i storstaden

Artikelnummer:2004-123-25

pdf

Personligt ombud för
personer med psykiska funktionshinder
En sexårsuppföljning av tioförsöksverksamheter

Artikelnummer:2004-123-24

pdf

Så vill vi ha det

Patient-, brukar - och anhörignätverkets krav
på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet

pdf

Personligt ombud 2000-2004

pdf

Mål och metoder.
Att arbeta som Personligt ombud

Artikelnummer: 2003-110-18

pdf

Christian och Helge
bilder från arbetet som 
Personligt ombud i Kristianstad

Artikelnummer:2002-10-134

pdf

Personligt ombud
Teser och Tips

Artikelnummer:2002-110-1

pdf
Socialstyrelsens meddelandeblad
nr 14/2000 November 2000
pdf