De flesta kommuner i Sverige har verksamhet med personligt ombud. Ofta utförs verksamheten av kommunen själv, men ibland utförs den av föreningar, stiftelser eller företag.

För att komma i kontakt med en PO-verksamhet, söker du på den aktuella kommunens hemsida med sökordet ”personligt ombud”.

Om du inte hittar någon information på kommunens hemsida, kan du istället ringa kommunens växel.